Hormonell reglering av lymfom: Effekter av östrogener och hormonstörande ämnen.

Sammanfattning

Varje år drabbas cirka 2.000 svenskar av cancerformen lymfom. Sjukdomen drabbar oftare män, som dessutom har sämre prognos än kvinnor. Studier visar att det kvinnliga könshormonet östrogen har en skyddande effekt mot lymfom. Projektet har undersökt hur hormonet hänger samman med sjukdomen i syfte att finna nya behandlingsmetoder och få bättre kunskap om hur hormonstörande ämnen i vår miljö påverkar oss.

Projektledare Sam Okret
Organisation Karolinska Institutet
Ämnesområde Tumörsjukdomar
Tidsperiod 2014-01-01 - 2016-12-31
Beviljat totalbelopp 2 969 000 kr
Diarienummer 130262

Syfte

Projektet skulle undersöka hur östrogenreceptorn ERb påverkar lymfom och vilken roll så kallade hormonstörande ämnen spelar för sjukdomen. Det är unik forskning som inte tidigare genomförts på ett liknande sätt.

Genomförande

Forskarna studerade effekten av östrogen på möss med lymfom. De undersökte tumörtillväxt och olika gener som kan spela roll. Dessutom studerade forskarna förekomsten av östrogenreceptorn ERb hos patienter med lymfom.


Resultat

Studien ger kunskap om hur östrogen och även manligt könshormon påverkar lymfom. Den visar att flera östrogenliknande ämnen i vår miljö har en skyddande inverkan mot de cancerformer som studerats av forskarna. Projektet kan leda till att nya behandlingsformer för lymfom hittas eller att de som redan finns blir bättre. Kunskaperna kan också möjliggöra testning av vilka patienter som har nytta av en sådan behandling och förklara de könsskillnader som ses när det gäller sjukdomen. Resultaten sprids bland annat via vetenskapliga tidskrifter.