Design av ljudmiljö i kontorslandskap.

Sammanfattning

Öppna kontorslandskap bidrar bland annat till mer kommunikation mellan kollegor. De är också relativt billiga. Men ljudnivån kan orsaka stress och sämre arbetsförmåga. På grund av fördelarna är det värt att satsa på förbättrad ljudmiljö i kontorslandskapen. Projektet har utvecklat tekniker för att dölja påfrestande ljud i kontorsmiljö med hjälp av andra ljud, vilket minskar störningseffekten. Målet är en god arbetsmiljö, arbetsproduktivitet och mindre stress på arbetsplatsen.

Projektledare Lena Pareto
Organisation Högskolan Väst
Ämnesområde Fysisk arbetsmiljö
Tidsperiod 2014-01-01 - 2016-03-31
Beviljat totalbelopp 2 344 000 kr
Diarienummer 130234

Syfte

Projektet skulle utveckla och testa tekniker för bättre ljudmiljö på öppna kontor. Syftet var att bidra till en god arbetsmiljö, effektivt arbete och positiva hälsoeffekter till följd av minskad stress.

Genomförande

I studiens första delprojekt genomförde forskarna observationer på kontor som de sedan analyserade. Analyserna låg till grund för utvecklandet av en modell som forskarna testade i simulerade kontorsmiljöer med hjälp av ljudexperter, arbetsmiljöexperter och kontorsanställda. Tekniken bygger på att uppfattningen av ljud till stor del är psykologisk och hur vi uppfattar ljud kan bero på humör, känslor och personlighet. Projektet testade att lägga till olika ljud som gör att man inte uppfattar de ljuden i kontorslandskapet som påfrestande. Slutligen testade projektgruppen metoden i kontorsmiljö och utvärderade testerna. Två olika prototyper prövades, en kontorsstol med högtalare vid huvudstödet som skapar en egen ljudmiljö samt högtalare som placerades ut i varje hörn av ett konferensrum.

Resultat

Högtalarna på huvudstödet upplevdes som att de skapade en egen ljudbubbla och gav arbetsro, samtidigt som man inte är lika avstängd från sociala kontakter som när man arbetar med hörlurar. Flera företag har visat intresse för att utveckla och producera kontorsmöbler som bygger på projektets resultat. Projektet ger ny kunskap om metoder som kan förbättra ljudmiljön på både arbetsplatser och i andra sammanhang. Det ger också teoretiska kunskaper som bidrar till ljudforskningen. Resultaten har publicerats i form av flera vetenskapliga artiklar och det har även gjorts radioinslag och skrivits artiklar i tidningar om dem.