Klinisk verifiering av nytt automatiskt system för mätning av blodtryck och Ankel-Brachial-Index (ABI)

Sammanfattning

En särskild mätning (Ankel-brachial-index) där man mäter blodtrycket på flera ställen på kroppen används för att diagnosticera sjukdom i benens artärer och ibland även för att förutsäga risken för hjärtkärlsjukdom och dödlighet. Hittills har det varit krångligt att genomföra denna mätning, vilket inneburit att den alltför sällan görs, fast den är värdefull för att ställa diagnoser. Projektet testar en ny, betydligt enklare metod för mätning av ABI.

 

Projektledare Lars-Göran Lindberg
Organisation Linköpings universitet
Ämnesområde Hjärt-/Kärlsjukdomar
Tidsperiod 2014-07-01 - 2015-06-30
Beviljat totalbelopp 818 000 kr
Diarienummer 130236

Syfte 

Projektet ska pröva en ny och enklare metod för att få fram Ankel-branchial-index, ABI. Tidigare har ABI tagits fram med hjälp av en så kallad dopplerpenna – en teknik som kräver särskilt utbildad personal och är relativt tidskrävande (vilket leder till att dessa mätningar sällan utförs).

Genomförande

Ett nytt optiskt ABI-system testas på 75 patienter. Den ena blodtrycksmanshetten placeras runt handleden och den andra runt fotleden. Med hjälp av optisk mätning (infrarött ljus skickas ut från insidan av manschetten, där det också finna fotosensorer) upptäcks när blodet återvänder till artärerna vid hand- och fotleden. När man trycker på ankelmätaren blåses bägge manschetterna upp samtidigt och mätningen startar. Med hjälp av det övre (systoliska) blodtrycket från bägge mätpunkterna beräknas ABI, som visas på mätarens display. Metoden testas även i en tysk undersökning och jämförs med det vanliga sättet att mäta ABI, med dopplerpenna.

Resultat

Projektet väntas resultera i en metod att mäta ABI som inte kräver specialutbildad personal, går snabbare och och därmed oftare blir av inom vården. För patienterna kan det innebära bättre diagnos av artärsjukdom i benen och bättre förebyggande insatser för dem som ligger i riskzonen för hjärtkärlsjukdom. För samhället kan metoden leda till minskade vårdkostnader. Resultatet publiceras i vetenskapliga tidskrifter och branschtidningar.