Variabilitet i exponering för helkroppsvibrationer (HKV) i skotare

Sammanfattning

Så kallade helkroppsvibrationer är skadliga bland annat för rygg och nacke. De varierar dock stort under arbetstiden för dem som kör fordon, exempelvis skotare (ett slags skogstraktor med griparm). Projektet undersöker hur vibrationsdoserna ser ut för förare av skotare, vilket kan ge bättre riskbedömning och förebyggande åtgärder.

Projektledare Börje Rehn
Organisation Umeå universitet
Ämnesområde Fysisk arbetsmiljö
Tidsperiod 2002-04-01 - 2004-06-30
Beviljat totalbelopp 63 130 kr
Diarienummer T-01:02

Syfte

Målet med studien var att undersöka hur vibrationerna varierar i skotare och ta reda på om variationen beror på förare, maskin eller miljö. Tidigare studier har bland annat visat att vibrationerna varierar med terräng och hastighet.

Genomförande

Upprepade vibrationsmätningar har gjorts på sju fordon med elva olika förare i tio terrängtyper. Totalt har 172 mätningar genomförts. Dessa har analyserats och bearbetats för att få fram olika vibrationsdoser.

Resultat

Informationen om hur, när och hur länge förare av skotare utsätts för vibrationer kan användas för förebyggande åtgärder och vid bedömning av risker. Resultaten har bland annat publicerats i vetenskapliga tidskrifter.