Arbetsrelaterad rehabilitering vid besvär i rörelseorganen respektive psykiska besvär - arbetsgivarens och samhällets kostnader

Sammanfattning

Det finns för lite information om vad arbetsgivare gör för sjukskrivna medarbetare och om kostnader för sjukdom i arbetslivet, för såväl arbetsgivare som samhälle. Studien visar att arbetsledare har dålig medvetenhet om dessa kostnader och att de åtgärder som sjukskrivna får fördelas ojämnt mellan olika grupper.

Projektledare Kerstin Ekberg
Organisation Linköpings universitet
Ämnesområde Rehabilitering
Tidsperiod 2013-09-01 - 2017-04-30
Beviljat totalbelopp 3 000 000 kr
Diarienummer 130097

Syfte

Studien skulle undersöka vad arbetsgivare gör för sjukskrivna medarbetare och vad sjukdom i arbetslivet kostar, för såväl arbetsgivare som samhälle.

Genomförande

Forskarna skickade ut en enkät till arbetsgivare för 393 personer som var sjukskrivna för psykiska besvär eller besvär i de så kallade rörelseorganen, exempelvis ryggvärk. Totalet besvarade 198 arbetsledare (cirka hälften) enkäten och svaren analyserades av forskarna.

Resultat

Studien visar att arbetsledare har dålig kunskap om vad sjukfrånvaro och så kallad sjuknärvaro (att man arbetar fast man inte är helt frisk) kostar. De uppskattade produktionsförlusten till cirka 100.000 per sjukskrivingsfall. Men dessutom tillkommer kostnader för arbetsanpassning, omorganisering av arbetet med mera. En ökad kostnadsmedvetenhet skulle kunna leda till fler häksofrämjande åtgärder. Kvinnor, sjukskrivna för psykiska diagnoser, högutbildade och personer i högkvalificerade yrken fick mer åtgärder än andra. Resultaten från studien sprids bland annat genom vetenskaplig publicering.