Den enes arbetsplats den andres hem - utformning och design för framtida hemsjukvård.

Sammanfattning

Hemsjukvård har blivit vanligare och arbete hemma hos patienter har ökat inom flera vårdyrken. Att arbeta i någon annans hem kan vara både psykiskt och fysiskt krävande och hälsoproblemen vid den typen av arbete ökar. Väl fungerande produkter som är anpassade för hemsjukvård saknas ofta, trots att behovet finns. Projektet tog fram hjälpmedel och inredningsdetaljer för hemsjukvård som förbättrar vården och arbetsmiljön för dem som jobbar i andras hem, samtidigt som de är estetiskt tilltalande.

 

Projektledare Gerd Johansson
Organisation Lunds Tekniska Högskola
Ämnesområde Fysisk arbetsmiljö
Tidsperiod 2013-11-01 - 2017-09-30
Beviljat totalbelopp 3 000 000 kr
Diarienummer 130084

Syfte

Projektet skulle utveckla produkter för hemsjukvård som fyller en både estetisk och arbetsmässig funktion. Syftet var att underlätta arbetet för vårdpersonalen och samtidigt behålla känslan av ett hem för patienten. Patientsäkerheten var också i fokus när produkterna togs fram.

Genomförande

Projektet såg i ett första steg över dagens produkter för hemsjukvård för att ta reda på vad som bör förbättras. Forskarna studerade också hemsjukvården för att få en uppfattning av behov och problem. De genomförde dessutom enkäter och intervjuer med både patienter och personal i hemsjukvården och båda parternas önskemål tillvaratogs. I utformningsprocessen deltog bland annat studenter vid design- och teknikutbildningar som bidrog med idéer och lösningar. Slutligen tog forskarna och designstudenterna fram prototyper till nya produkter som testades i verkliga arbetssituationer. Projektet genomfördes i samarbete med hemsjukvården i Landskrona.

Resultat

Projektet kan ge nya produkter som är anpassade för hemsjukvård och bidrar till en säker och trygg vård för både patienter och personal. Projektet har bland annat tagit fram prototyper för en ihopfällbar pall, förvaringsmöbler och hjälpmedel för att ladda medicin. Forskarna har också tagit fram ett särskilt material för att sprida den delen av projektet och tagit kontakt med tänkbara tillverkare. Resultatet sprids även genom artiklar och konferenser.