The Nordic-European Initiative on Colorectal Cancer (NordICC)

Sammanfattning

Tjock- och ändtarmscancer är den näst vanligaste cancerformen i Norden. Den kan upptäckas tidigt med koloskopi, en undersökning av tarmen med hjälp av ett särskilt instrument. Koloskopi kan också användas för att avlägsna förstadier till cancer (polyper) i tarmen och därmed förebygga cancer. Projektet testade massundersökning med koloskopi för att se om och hur befolkningen bör testas i stor skala, ungefär som så kallad screening med mammografi idag. En uppföljning görs tio år senare, när det blir möjligt att se effekten av undersökningarna.

Projektledare Hans-Olov Adami
Organisation Karolinska Institutet
Ämnesområde Tumörsjukdomar
Tidsperiod 2013-09-01 - 2015-08-31
Beviljat totalbelopp 2 000 000 kr
Diarienummer 130072

Syfte

Projektet skulle genomföra den första randomiserade (slumpvis urval) och internationella vetenskapliga studien av masstestning med koloskopi. Målet är vetenskapligt grundade riktlinjer för om stora delar av befolkningen ska erbjudas sådana test eller ej.

Genomförande

Studien jämför dödlighet och insjuknande i tjock- och ändtarmscancer hos dem som genomgår koloskopi med dem som inte gör det. Deltagarna i studien följs upp under en period av 15 år, med en första analys efter 10 år. Över 400 slumpvis urvalda män och kvinnor mellan 55 och 64 år har tagits med i studien och genomgått koloskopi. Dessutom undersöks befolkningen i de deltagande länderna utifrån cancerregister, dödsorsaksregister med mera. Projektet har fått bidrag från AFA Försäkring för att genomföra den svenska delen av studien.


Resultat

Undersökningen kommer att ge besked om vilken effekt, eventuella sidoeffekter, som stora massundersökningar med koloskopi har. Resultatet ger underlag för beslut om införande av så kallade screeningprogram för koloskopi.
Vetenskapliga rapporter utifrån studien publiceras i samband med uppföljningarna efter 10 och 15 år. Projektet skickar också ut pressmeddelanden samt anordnar presskonferenser.