Fortsatt utveckling av målsökande terapi (targeted therapy) med monoklonala antikroppar/små molekyler/tumörvacciner vid KLL, myelom och GI-tumörer

Sammanfattning

Målsökande behandling mot cancer riktar in sig på särskilda egenskaper eller ämnen hos tumörerna. Det är skonsammare än cellgifter som slår mot hela kroppen och ett viktigt komplement till annan behandling. Det kan handla om att exempelvis aktivera immunförsvaret mot tumören eller störa tumörens funktion. Forskargruppen bakom projektet har arbetat långsiktigt och oberoende av läkemedelsindustrin med ett antal studier kring vacciner och så kallade små molekyler för cancerbehandling. Projektet har lett till att man börjat ta fram nya läkemedel.

Projektledare Anders Österborg
Organisation Karolinska Institutet
Ämnesområde Tumörsjukdomar
Tidsperiod 2014-01-01 - 2017-12-31
Beviljat totalbelopp 6 519 000 kr
Diarienummer 130054

Syfte

Det finns redan flera läkemedel mot cancer som är målsökande och kompletterar cellgiftsbehandling och annan konventionell cancerbehandling. Forskargruppen har tidigare tagit fram flera viktiga resultat kring sådana läkemedel. Målet med projektet var att utveckla fler sådana läkemedel mot framför allt cancer i lymfsystemet och hitta nya användningsområden för läkemedel som redan finns.

Genomförande

Forskargruppen har bedrivit ett flertal studier, bland annat en genomgång av patienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) som tidigare ingått i deras undersökningar. De testade också flera substanser mot KLL som läkemedelsindustrin inte satsar på, exempelvis kliniska studier av ofatumumab. De undersökte även verkan av en immunpåverkande substans mot cancer i bukspottkörteln samt olika slags tumörvacciner, även det på patienter. Forskargruppen genomförde dessutom försök kring målsökande terapier mot olika cancerformer på djur och celler i provrör.

Resultat

De flesta studier som genomförts av forskargruppen befinner sig i ett tidigt stadium i processen mot nya godkända läkemedel. Det innebär att de är nytänkande och kan leda till nya viktiga behandlingsprinciper. Infallsvinklar som läkemedelsindustrin saknar har prövats inom projektet. Tidigare studier som drivits av forskargruppen har lett till nya läkemedel och även nya sätt att använda befintliga läkemedel. Projektet har tagit fram nya data om effekten av olika läkemedel som används mot kronisk lymfatisk leukemi. De har också arbetat med ett nytt mål för cancerbehandling, ett så kallat antigen, och man har tagit fram vad som kan bli ett framtida läkemedel. Projektet har resulterat i flera doktorsavhandlingar och ett stort antal artiklar i vetenskapliga tidskrifter.