Bröstcancer och hedgehog signalering. Nya terapeutiska möjligheter.

Sammanfattning

Bröstcancer är den vanligaste cancertypen hos kvinnor. Nya rön visar att en signalkedja som kallas hedgehog kan spela roll, inte bara för utvecklingen av bröstcancer utan dessutom för hur aggressiv den är. Projektet har analyserat bröstcancertumörer och sett att det stämmer. Kunskaperna kan leda till nya möjligheter att behandla sjukdomen.
 

Projektledare Peter Zaphiropoulos
Organisation Karolinska Institutet
Ämnesområde Tumörsjukdomar
Tidsperiod 2013-07-01 - 2016-06-30
Beviljat totalbelopp 2 997 000 kr
Diarienummer 130014

Syfte

Projektet skulle undersöka ett stort antal brösttumörer för att försöka få fram bevis för att aktivering av den så kallade hedgehog-signalen påverkar utvecklingen av bröstcancer.

Genomförande

Genom att undersöka ett stort antal vävnadsprov från bröstcancerpatienter studerade forskarna sambandet mellan olika typer av bröstcancer och uttryck av ett protein som kallas GLI1, vilket är inblandat i hedgehog-signaleringen. Dessutom undersökte de hur det går för bröstcancerpatienter som har olika påslag av det proteinet.

Resultat

Projektet har visat att bröstcancer som är motståndskraftig mot läkemedlet tamoxifen har en aktiverad hedgehog-signalering och dessutom att tamoxifenbehandling påverkar den signaleringen. Resultaten kan bilda grund för nya sätt att bekämpa bröstcancer och de har publicerats i flera vetenskapliga tidskrifter.