Hjärtsäkra Sverige

Sammanfattning

Varje år drabbas cirka 10.000 svenskar av hjärtstopp utanför sjukhus och endast drygt 500 av dem överlever. Hjärtsäkra Sverige var en kampanj som drevs av Hjärt-Lungfonden för att förbättra den överlevnaden. Så kallade hjärtsäkra zoner inrättades, ett antal hjärtstartare placerades ut och ett stort antal människor fick utbildning i att använda dem. Omfattande informationsinsatser genomfördes. Överlevnaden vid plötsliga hjärtstopp ute i samhället förbättrades något redan under den treåriga kampanjen.

Projektledare Anna Fredholm
Organisation Hjärt-Lungfonden
Ämnesområde Hjärt-/Kärlsjukdomar
Tidsperiod 2012-09-01 - 2015-12-31
Beviljat totalbelopp 9 000 000 kr
Diarienummer 120344

Syfte

Projektet skulle öka överlevnaden för dem som drabbas av plötsligt hjärtstopp utan att befinna sig på sjukhus. Det skulle genomföras genom fler hjärtstartare ute i samhället, fler utbildade i hjärt-lungräddning, information och ny forskning.

Genomförande

Projektet placerade ut hjärtstartare och utbildade i att använda dem. De som köpte hjärtstartarna uppmanade till att registrera dem i ett nationellt register. Arbetsplatser hjärtsäkrades, vilket innebär att fler vågar agera vid hjärtstopp. En omfattande informationskampanj om hjärtstopp och hjärtstartare genomfördes och ny forskning startades upp.

Resultat

Överlevnaden vid plötsliga hjärtstopp ökade något redan under projekttiden. 3.000 hjärtstartare såldes och 65.000 personer utbildades i att använda dem. Appen som togs fram, Rädda Hjärtat-appen, har laddats ner över 100.000 gånger. 350 hjärtsäkra zoner har inrättats. En omfattande informationskampanj genomfördes som ökade kunskapen och medvetenheten hos allmänheten om hjärtstopp och hjärtstartare. Den genomfördes i radio, TV, genom annonser i fackpress samt e-postmarknadsföring.