Utveckling av diagnostik för bättre möjlighet till behandlingen vid Malignt Mesoteliom

Sammanfattning

Malignt mesoteliom - en aggressiv cancerform där de drabbade oftast dör inom ett år - är en farlig konsekvens av bland annat asbest. De flesta som drabbas har fått sjukdomen från sitt arbete. Tyvärr ställs diagnosen oftast för sent. Forskare har hittat ämnen som bildas tidigt i kroppen hos dem som fått sjukdomen. Det möjliggör tidigare diagnos och förbättrar prognosen betydligt för dem som man hittar sjukdomen hos. Projektet har tagit fram ett test där diagnosen malignt mesoteliom kan ställas så tidigt att patienten får effektiv behandling.

Projektledare Anders Hjerpe
Organisation Karolinska Institutet
Ämnesområde Tumörsjukdomar
Tidsperiod 2013-01-01 - 2015-12-31
Beviljat totalbelopp 2 999 000 kr
Diarienummer 120263

Syfte

Tack vare tidigare anslag från AFA Försäkring har forskarna tagit fram metoder för att ställa diagnos på vätska från lungsäcken. Men det fungerar inte på alla patienter. Projektet skulle testa tänkbara markörer för malignt mesoteliom för att se om de kan användas för att ställa diagnos. Särskilt skulle forskarna undersöka om det går att ta fram ett blodprov och om det testet kan säga något om hur känslig en patients tumör är för olika läkemedel.

Genomförande

Projektet analyserade vätska från lungsäcken på ett stort antal drabbade. De kartlade olika proteiner för att finna nya biomarkörer för sjukdomen och se hur användbara de var för att ställa diagnos. Dessutom studerade de cancercellers känslighet för olika cellgifter samt så kallade genomiska förändringar som kan vara till hjälp i diagnostik och behandling av sjukdomen.

Resultat

Forskargruppen har hittills hittat över femtio proteiner som finns mer av hos dem som drabbats av malignt mesoteliom. Resultaten hittills visar också att skilda celler hos tumörtypen har olika känslighet för cellgifter. Forskarna har funnit några markörer som tidigt påvisar sjukdomen i blodprov hos de flesta patienter, redan innan de fått symptom eller tumören syns med röntgen. Testet kan revolutionera prognosen och behandlingen för dem som får diagnos i tid. Resultaten sprids bland annat via vetenskapliga tidskrifter och konferenser.