Ny förenklad metod för heldagsmätningar av arbetsställningar och rörelser för huvud, nacke, rygg och överarmar - validitet och användbarhet

Sammanfattning

Det saknas sätt att mäta arbetsställningar och rörelser med överkroppen som är vetenskapliga, lätta att genomföra och tillräckligt billiga. Samtidigt är det mycket vanligt med värk och andra besvär från nacke, huvud och axlar. I samarbete med företagshälsovården har projektet tagit fram och testat en sådan metod. Den kan förbättra arbetsmiljön på arbetsplatser där det är vanligt med besvär från axlar och nacke.

Projektledare Mikael Forsman
Organisation Karolinska Institutet
Ämnesområde Ergonomi och belastning
Tidsperiod 2013-01-01 - 2015-06-30
Beviljat totalbelopp 1 641 000 kr
Diarienummer 120237

Syfte

Syftet med projektet var att ta fram en tillförlitlig, relativt billig och lättanvänd utrustning som kan mäta kroppsrörelser i bland annat huvud och armar samt arbetsställningar. Den skulle också ge översiktlig information i form av tabeller och diagram samt kunna mäta under hela arbetsdagar. Det långsiktiga målet var att fler sådana mätningar ska göras och att bland annat riskbedömningar därmed ska bli bättre.

Genomförande

Projektet använde små och smidiga mätare, av den typ som kallas accelerometer, som kan fästas vid kroppen och har ett eget USB-minne. Mätenheterna kopplas till en dator med viss programvara och därifrån kan rapporter skrivas ut, även med diagram. Projektet har undersökt hur dessa sensorer bör fästas vid kroppen, samt vilka dataprogram som är lämpliga för att behandla dessas data, i samarbete med företagshälsovården. Olika mätningar för att testa utrustningen genomfördes och därefter provades prototypen av företagshälsovården. Användarna från företagshälsovården diskuterade slutligen hur användbar modellen är i så kallade fokusgruppintervjuer.

Resultat

Metoden visade sig jämförbar med metoder som tidigare används, med skillnaden att mätutrustningen är enklare att använda och bära för testpersonerna. Det är en enkel och billig metod som kan användas i kartläggningar och bedömningar av arbeten där man misstänker att rörelser och arbetsställningar kan ge besvär från rygg, nacke och axlar. Den används nu i forskningsprojekt och har provats vid arbetslivsinstitut i flera länder. Resultaten kan leda till bättre riskbedömningar och förslag till åtgärder. Metoden kan också användas i framtida forskning. En beskrivning av metoden, den rapport som projektet leder till samt bland annat en manual för att använda mätutrustningen kommer att finnas på en hemsida. Dessutom presenteras metoden vid seminarier och konferenser.