Låga nivåer av naturliga antikroppar som orsak till kroniska inflammatoriska sjukdomar, speciellt hjärtkärl-och reumatisk sjukdom: en ny hypotes

Sammanfattning

Både hjärt-kärlsjukdom och reumatism är stora folkhälsoproblem. Bägge är inflammatoriska sjukdomar och risken att få hjärt-kärlsjukdom är högre för reumatiker. Forskargruppen har visat att ett immunförsvar som är underaktivt när det gäller antikroppar mot fettämnen ökar risken för sådana sjukdomar. Kunskaperna har lett till att helt nya läkemedel är under utveckling.

Projektledare Johan Frostegård
Organisation Karolinska Institutet
Ämnesområde Hjärt-/Kärlsjukdomar
Tidsperiod 2013-01-01 - 2015-12-31
Beviljat totalbelopp 2 004 000 kr
Diarienummer 120163

Syfte


Forskargruppen har funnit flera mekanismer som visar att antikroppar mot fettämnen i kroppen kan motverka reumatism och hjärt-kärlsjukdom: de har en antiinflammatorisk effekt, förhindrar upptag av blodfett i blodkärlens väggar samt förhindrar celldöd. I västvärlden har vi ofta för låga halter av sådana antikroppar, vilket kan hänga samman med vår livsstil.
Projektets mål var att undersöka sambandet mellan miljöfaktorer, gener och immunitet och hur detta kan förklara den kroniska inflammation som syns vid hjärt-kärlsjukdom och reumatism. Det långsiktiga målet var att hitta nya sätt att förutsäga risken för och även behandla  hjärt-kärlsjukdom.

Genomförande


Projektet bedömde och bekräftade den potential som naturliga antikroppar har genom att använda speciella tekniker för att genomföra storskaliga undersökningar av proteiner ("proteomics"). Odlade celler studerades också med särskilda mikroskop och molekylära tekniker. Dessutom genomfördes studier på möss. Studier på patienter med den autoimmuna sjukdomen SLE gjordes i samarbete med utländska forskare.

Resultat


Projektets forskare har visat att antikroppar mot fettämnen verkar skyddande mot åderförkalkning, hjärt-kärlsjukdom och autoimmuna sjukdomar. De antar att våra låga nivåer i västvärlden av sådana antikroppar beror på hygienisk livsstil, att vi inte utsätts för så myckt parasiter exempelvis. Projektet ger kunskaper som ligger till grund för nya så kallade prognostiska markörer, det vill säga nya sätt att förutsäga sjukdomsrisk och dödlighet. Det ger även grund för nya sätt att behandla exempelvis hjärt-kärlsjukdom och forskarnas arbete kring antikroppar, inflammation och immunceller har inneburit att helt nya läkemedel är under utveckling. Studien har lett till ökade kunskaper om de genetiska faktorer som styr antikroppar mot fettämnen och kan ligga bakom sjukdomar som SLE. Resultaten publiceras vetenskapligt, men sprids också till allmänheten via media och böcker.