Mänskliga Rörelser och Mobil Teknik

Sammanfattning

Det ökande användandet av mobil teknik har påverkat både vardag och arbete för människor. Den nya tekniken har inneburit större frihet på många sätt, men också att vi rör oss mindre. Projektet har undersökt hur vårt sätt att röra oss påverkas av mobil teknik och lösningar som ska ge ökad rörelsefrihet. Projektet genomfördes som en fallstudie där forskarna jämförde bland annat videoupptagningar med intervjuer om deltagarnas egna upplevelser.

Projektledare Jan Gulliksen
Organisation Kungliga Tekniska Högskolan
Ämnesområde Fysisk arbetsmiljö
Tidsperiod 2013-01-15 - 2014-06-30
Beviljat totalbelopp 800 000 kr
Diarienummer 120147

Syfte

Mobiltelefoner, läsplattor och bärbara datorer påstås ofta öka vår rörlighet. Projektet skulle forska i hur mobilteknik påverkar hur vi rör oss och dessutom ta fram lösningar för ökad rörelsefrihet. Det långsiktiga målet med studien var att bidra till bättre hälsa för användare av mobilteknik.

Genomförande

Projektet genomförde fallstudier där forskarna använde etnografiska observationer, sensorteknologi, intervjuer och videoupptagningar. De fungerade som underlag när forskargruppen utvecklade förslag på lösningar.

Resultat

Studien visar att arbete med bärbara datorer, mobiler och så vidare ofta är stillasittande och monotont. De metoder som ska öka den fysiska aktiviteten används sällan, eftersom de inte är nödvändiga för att utföra arbetet. Projektet har gett kunskap om hur mobil teknik påverkar vårt rörelsemönster. Det kan leda till nya lösningar som kan bidra till ökad rörelsefrihet, vilket på sikt kan förbättra hälsan hos dem som använder mobil teknik. Resultaten sprids genom bland annat vetenskapliga konferenser och journaler.