Expansion av mycket potenta tumörcellsdödande gamma9delta2 T celler från friska individer och cancerpatienter.

Sammanfattning

En viss typ av celler i våra kroppar (Gamma9Delta2 T-celler) dödar tumörer. En pilotstudie som föregick projektet visade att patienter med tarmcancer hade färre sådana celler i blodet än friska har. Projektet har tagit fram metoder för att öka mängden av tumördödande celler hos cancerpatienter och även för att undersöka deras funktion närmare.

Projektledare Ingela Parmryd
Organisation Uppsala universitet
Ämnesområde Tumörsjukdomar
Tidsperiod 2013-01-01 - 2016-12-31
Beviljat totalbelopp 3 000 000 kr
Diarienummer 120107

Syfte

Att göra odling av tumördödande celler hos cancerpatienter mer effektiv samt att ta reda på mer om vad i cancerceller som aktiverar dessa immunförsvarsceller.

Genomförande

En klinisk studie på parienter med tarmcancer har inletts där forskarna odlar dessa tumördödande celler och undersöker deras förmåga att söka upp och döda cancerceller. Forskarna har särskilt studerat så kallade metaboliter från cancercellerna som aktiverar Gamma9Delta2 T-cellerna.

Resultat

Forskarna har förbättrat odlingen av de tumördödande cellerna. De har också utvecklat en särskild metod för att undersöka den tumördödande förmågan hos dessa celler. Resultaten sprids via vetenskapliga tidskrifter, föredrag och konferenser.