Testosteron och hjärt-kärlsjukdom hos män och kvinnor

Sammanfattning

Män drabbas betydligt oftare än kvinnor av hjärt-kärlsjukdom. Samtidigt finns inte tillräcklig kunskap om vilken roll könshormoner spelar för hjärt-kärlsjukdomar. Forskarna bakom projektet har försökt ta reda på mer om det sambandet. De undersökte också om nivåer av könshormon säger något om risken att bli sjuk. Studien kan leda till nya sätt att behandla bland annat pulsåderbråck i buken, ett livshotande tillstånd, samt nya rekommendationer för personer med avvikande nivåer av könshormon. Resultaten visar exempelvis att kvinnor som får äggstockarna borttagna kan behöva behandlas med manligt könshormon.

Projektledare Åsa Tivesten
Organisation Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
Ämnesområde Hjärt-/Kärlsjukdomar
Tidsperiod 2012-09-01 - 2015-08-31
Beviljat totalbelopp 2 000 000 kr
Diarienummer 120071

Syfte


Projektet skulle ta reda på vilken roll manliga könshormoner (som testosteron) spelar för åderförkalkning (ateroskleros) hos honmöss och pulsåderbråck i buken (bukaortaaneurysm) hos hanmöss. Dessutom skulle studien undersöka om risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom hänger samman med nivåerna av könshormon.

Genomförande


Honmöss som saknar en mottagarmolekyl (androgenreceptorn) för manliga könshormoner studerades när det gäller ateroskleros och hanmöss när det gäller bukaortaaneurysm. Dessutom undersöktes sambandet mellan genvariationer i androgenreceptorn och bukaortaaneurysm hos 65-åriga män. Slutligen genomfördes större befolkningsstudier på sambandet mellan nivåer av könshormon och hjärt-kärlsjukdom.

Resultat


Studien belyser orsakerna till att könen drabbas olika av hjärt-kärlsjukdom. Resultaten visar att honmöss som saknar mottagarreceptorn för androgener drabbas av fetma och åderförkalkning. Det talar för att kvinnor som har androgenbrist, till exempel efter borttagning av äggstockarna, bör få behandling med androgener. Hanmössen som saknade den receptorn drabbades inte av pulsåderbråck i buken, vilket tyder på att könshormoner spelar in för den sjukdomen. Låga nivåer av hormonet DHEA hos män hängde samman med risk för kranskärlssjukdom. Resultaten sprids via vetenskapliga konferenser, tidskrifter och pressmeddelanden.