Strukturbiologi avslöjar de molekylära mekanismer som sammankopplar inflammation med metabola sjukdomar, såsom fetma, diabetes och cancer.

Sammanfattning

Immunförsvaret och vår ämnesomsättning är sammankopplade på flera vis. Forskning har bland annat visat att våra magbakterier påverkar immunförsvaret och om vi blir överviktiga. Gifter från bakterier, så kallade superantigener, kan vara länken mellan bakteriekulturen i våra magar och sjukdomar som diabetes och cancer. Projektet har undersökt de mekanismer som ligger bakom så kallade metabola sjukdomar som övervikt och diabetes samt sambandet med inflammation på grund av superantigener från bakterier. Förhoppningen är att hitta nya sätt att behandla bland annat cancer. Projektet ger mer kunskap om vilken roll bakteriegifter (superantigener) spelar för metabolismen, om superantigenerna påverkar omsättningen av glykos och glycerol, hur transporten av sockret fungerar samt om effekten av ämnen som hämmar transporten av glykos/glycerol till cancerceller.

Projektledare Karin Lindkvist
Organisation Lunds universitet
Ämnesområde Tumörsjukdomar
Tidsperiod 2013-01-01 - 2015-12-31
Beviljat totalbelopp 2 000 000 kr
Diarienummer 120044

Syfte


Projektet skulle undersöka egenskaperna hos superantigener, deras effekt på omsättningen av glykos och glycerol och vilken roll den omsättningen spelar för sjukdomar som diabetes och cancer. Projektet skulle också testa olika substanser som påverkar den omsättningen och som därmed kan användas i cancerbehandling. Huvudmålet var, vilket aldrig gjorts tidigare, att klarlägga det molekylära sambandet mellan bakteriegifter (superantigener från framför allt stafylokocker i magen) och sjukdomar som hänger samman med metabolismen.

Genomförande

Egenskaperna hos de superantigener som utsöndras från främst stafylokocker undersöktes med hjälp av särskild röntgenteknik och biokemiska analyser. Antigenernas betydelse för insulinresistens och omsättning av socker (i form av glykos) undersöktes på celler, bland annat med särskild mikroskopteknik. Dessutom studerades också vilken roll insulin, adrenalin med flera ämnen spelar i sammanhanget.
Cancerceller har utökad ämnesomsättning och behöver mycket glykos. Projektet undersöker hur glykos och glycerol transporteras in i cellerna. Slutligen prövade forskarna om substanser som påverkar omsättningen av glykos och glycerol skulle kunna användas för cancerbehandling. Dessa så kallade inhibitatorer testades på bröstcancerceller.

Resultat

Flera olika superantigener från stafylokocker påverkade ämnesomsättningen och funktionen hos fettceller. Preliminära resultat visar att de påverkar cellers upptag av glykos. Några så kallade inhibitatorer verkar lovande när det gäller påverkan av glycerolomsättningen. Resultaten presenteras i vetenskapliga tidskrifter och vid konferenser. Dessutom skickar projektet ut pressmeddelanden om resultaten.