App för riskbedömning

Sammanfattning

Allmänna appar till mobiltelefoner för riskbedömning finns sedan tidigare, men det har saknats riskbedömningsappar för enskilda branscher och de riskmoment som förekommer just där. Projektet har tagit fram riskbedömningsapp för anställda som underhåller och reparerar pumpar. Den är lättare att använda än en riskbedömning i pappersform och det går att lägga till exempelvis fotografier med hjälp av mobilen när en händelse ska rapporteras. Appen kan användas som utgångspunkt för motsvarande appar i andra branscher.

Projektledare Robert Kingfors
Organisation Teknikföretagens Branschgrupper AB
Ämnesområde Branschprojekt
Tidsperiod 2012-02-01 - 2014-12-31
Beviljat totalbelopp 310 000 kr
Diarienummer 120036

Syfte

Projektets mål var att ta fram en app för riskbedömning inom företag som servar pumpar. Appen skulle underlätta riskbedömning vid pumparbeten och kunna användas som pilot för liknande appar i andra branscher.

Genomförande

Appen utvecklades av Swepump, en intresseorganisation med ett fyrtiotal medlemsföretag som servar pumpar och med stor kännedom om branschen. Den tekniska utvecklingen av applikationen har gjorts av företag som är specialiserade på app-utveckling.

Resultat

Riskbedömningsappen finns gratis på App Store och Android Market. Den används hittills av cirka 200 personer. Appen utnyttjar GPS och kamera i mobilen och skickar ett riskbedömningsprotokoll med e-post. Den kan även användas utan uppkoppling till internet. Appen är lättare att använda och distribuera än en riskbedömning i pappersform. Möjlighet att göra avvikelsrapportering med bilder minskar risker under kommande uppdrag för andra som arbetar inom branschen. Projektet kan bli startpunkt för en ny slags riskbedömning, där man direkt i en enskild situation kan göra en riskbedömning med mobilen och efter de risker som finns i den egna branschen. Information om appen sprids bland annat till medlemsföretagen, via arbetsmiljö- och arbetslivsmässor med mera.