Artificiell optisk strålning i svensk industri (ARTOP)

Sammanfattning

År 2010 trädde Arbetsmiljöverkets föreskrifter om artificiell optisk strålning (AFS 2009:7) i kraft. Föreskrifterna ska skydda anställdas ögon och hud mot skadlig strålning. Men kunskapen är dålig om var skadlig optisk strålning förekommer. Det är inte heller klart hur strålningen ska mätas och hur man kan kontrollera att föreskrifterna följs. Projektet har tagit fram vägledningar och checklistor som hjälper arbetsgivarna att skydda de anställda mot strålning och följa Arbetsmiljöverkets regler.
 

Projektledare Peter Nayström
Organisation Swerea SWECAST AB
Ämnesområde Fysisk arbetsmiljö
Tidsperiod 2011-08-01 - 2013-07-31
Beviljat totalbelopp 2 598 000 kr
Diarienummer 110064

Syfte

Projektets syfte var att arbetsgivare ska få lättare att följa AFS 2009:7 och att anställda därmed inte ska utsättas för ohälsosam optisk strålning. Det skedde genom att ta fram checklistor och rekommendationer för optisk strålning inom olika verksamheter. Checklistorna hjälper arbetsgivarna att förebygga att anställda drabbas av skadlig strålning.

Genomförande

Projektet mätte och analyserade optisk strålning inom industrin genom så kallade referensmätningar. Det handlade om IR- och värmestrålning i gjuterier, ställverk och glasbruk, svetsstrålning, UV-strålning som används för härdning med mera. Projektet genomfördes i samarbete med företrädare för branschorganisationer, fackförbund och myndigheter.

Resultat

Mätningarna på gjuterier och stålverk visade att det finns en risk för att ögonen utsätts för IR-strålning över gränsvärdena vid ett antal arbetsmoment, bland annat slaggning och gjutning. Vid svetsning kom man snabbt upp i gränsvärdena för UV-strålning mot oskyddade ögon och hud. Resultaten från mätningarna har blivit underlag till checklistor, vägledningar och rekommendationer för skyddsutrustning. Dessa kan fås bland annat via företagshälsan. Resultaten har spridits via branschtidningar och till berörda verksamheter i industrin med hjälp av workshops och samverkan med intressegrupper.