Utveckling av ny målsökande behandling av prostatacancer

Sammanfattning

Över 10 000 män drabbas av prostatacancer i Sverige varje år. Cancern hittas ofta vid hälsokontroller av i övrigt friska män i femtioårsåldern. De flesta behandlas med strålterapi eller kirurgi, vilket ger allvarliga biverkningar och kan leda till långa sjukskrivningar och depression. Studien har försökt hitta behandlingsmetoder som inte ger sådana biverkningar. Forskarna har upptäckt en hämmare av ett protein som enbart påverkar cancern och kan komma att spela en viktig roll i den framtida behandlingen av prostatacancer.

Projektledare Thomas Helleday
Organisation Karolinska Institutet
Ämnesområde Tumörsjukdomar
Tidsperiod 2011-01-01 - 2013-12-31
Beviljat totalbelopp 3 042 000 kr
Diarienummer 100291

Syfte

Forskningsprojektet ville ta fram kemiska hämmare som selektivt kan döda prostatacancer på grund av tumörernas specifika genetiska defekter.

Genomförande

Studier av så kallade PARP-hämmare, som använts för att selektivt döda tumörer hos patienter med ärftlig bröst- och äggstockscancer, har visat att det är en effektiv behandling utan svåra biverkningar. Samma koncept kan användas för att specifikt döda prostatacancer, vilket prövats i studien. Forskarna har undersökt hur man kan hämma flera olika proteiner som spelar roll för prostatacancercellers överlevnad.

Resultat

En effektiv behandling utan svåra biverkningar kan leda till att män med prostatacancer kan återgå till sitt tidigare liv och arbete. Projektet förutser att läkemedelsföretag, tillsammans med forskargruppen, kommer att vara intresserade av utvecklingsarbetet. Projektet har upptäckt att ett slags proteinhämmare påverkar cancern utan att störa andra kroppsfunktioner (MTH1-inhibatorer). Resultaten har fått mycket stor uppmärksamhet och kan visa sig spela en viktig roll i den framtida behandlingen av prostatacancer. De sprids främst genom vetenskaplig publicering, bland annat i den prestigefulla tidskriften Nature.