Överlevnad och funktionshinder efter operation av hjärntumörer: Betydelsen av kirurgisk radikalitet och den kroppsegna reaktionen på tumören

Sammanfattning

Hjärntumörer (maligna gliom) som utgår från hjärnans stödjeceller, gliacellerna, är mycket svårbehandlade. Snittöverlevnaden är knappt ett år efter operation. Forskargruppen har byggt upp en databas med patienter som drabbats av den typen av hjärntumör. Kunskaperna från studien förväntas förbättra behandlingen av gliom.
 

Projektledare Bertil Rydenhag
Organisation Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
Ämnesområde Tumörsjukdomar
Tidsperiod 2011-01-01 - 2014-12-31
Beviljat totalbelopp 1 500 000 kr
Diarienummer 100277

Syfte

Studien skulle kartlägga överlevnad och neurologisk funktionsnedsättning i relation till kirurgin, gliacellernas cellulära egenskaper, biomarkörer (indikatorer) för överlevnad, samt om behandlingsbarheten kan påverkas.

Genomförande

Som grund för den framåtblickande studien gick forskarna tillbaka till en tidigare studie av patienter som opererats för gliom, vilken visade bland annat att vissa proteiner spelar in för överlevnaden. 170 patienter ingår i den framåtblickande undersökningen, där främst effekterna av strålning, cellgifter och ny riktad behandling undersöks. En kartläggning av cellulära egenskaper hos gliacellerna hos dessa patienter görs. Projektet ska också söka efter grupper av patienter med bättre eller sämre behandlingsbarhet, det vill säga biomarkörer för överlevnad.

Resultat

Studien väntas ge mer kunskap om vad som styr överlevnaden för patienter med glioblastom och effekten av olika behandlingar. Långsiktigt är målet att förbättra behandlingen av patienterna, så att överlevnaden ökar och risken för funktionsnedsättningar minskar. Resultaten publiceras i vetenskapliga tidskrifter, presenteras vid vetenskapliga möten och resulterar i ett doktorandprojekt.