Jämförande studie i fält av arbete med och utan självkompakterande betong - tekniska mätningar av fysisk exponering och ekonomiskt utfall

Sammanfattning

Jämförande studie i fält av arbete med och utan självkompakterande betong – tekniska mätningar av fysisk exponering och ekonomiskt utfall

Byggnads- och betongarbetare drabbas ofta av arbetsskador orsakade av vibrationer, buller och tungt arbete. Vid traditionell betonggjutning jämnar man ut betongen och tar bort luftbubblor med hjälp av handhållna vibreringsstavar. Idag finns en typ av betong som inte behöver vibreras, men denna självkompakterande betong används endast i begränsad omfattning. I projektet studerar man hur användning av de olika betongtyperna påverkar fysisk belastning för betongarbetare och produktionskostnader.

Projektledare Mikael Forsman
Organisation Kungliga Tekniska Högskolan
Ämnesområde Fysisk arbetsmiljö
Tidsperiod 2021-08-01 - 2023-07-31
Beviljat totalbelopp 1 996 000 kr
Diarienummer 210137

Syfte

Projektets syfte är att jämföra vilka effekter gjutning med traditionell respektive självkompakterande betong har på betongarbetares fysiska exponering, produktionskostnader och kvalitetsbesiktning.

 

Genomförande

Tekniska mätningar kommer att göras av arbetsställningar och exponering för vibrationer och buller.

 

Förväntat resultat

Studien väntas visa om ökad användning av självkompakterande betong kan bidra till minskad fysisk belastning för betongarbetare. Ett positivt resultat kan leda till en ökad användning av självkompakterande betong, lägre produktionskostnader, färre arbetsskador och minskade samhälleliga kostnader.