Effekter av algoritmiskt ledarskap på arbetsmiljö, välbefinnande och hälsa bland transport- och lagerarbetare

Sammanfattning

Effekter av algoritmiskt ledarskap på arbetsmiljö, välbefinnande och hälsa bland transport- och lagerarbetare

Den växande e-handeln har lett till ökad konkurrens och högre krav på effektivitet i logistik- och transportbranschen. Företag använder därför så kallat algoritmiskt ledarskap, vilket innebär att arbetsrelaterade beslut baseras på algoritmer framräknade av datorer och meddelas de anställda via en mobilapplikation. Kunskapen är begränsad om vilka effekter denna ledningsmodell har på arbetstagare. I projektet studerar man hur algoritmiskt ledarskap påverkar arbetsmiljö, välbefinnande och hälsa.

Projektledare Carin Håkansta
Organisation Karolinska Institutet
Ämnesområde Arbetsorganisation
Tidsperiod 2022-01-01 - 2024-12-31
Beviljat totalbelopp 3 746 000 kr
Diarienummer 210131

Syfte

Projektets syfte är att undersöka vilka effekter algoritmiskt ledarskap har på arbetsorganisation, arbetsmiljö och hälsa i logistik- och transportbranschen.

 

Genomförande

Intervjuer kommer att göras med arbetsgivare, representanter för arbetsgivarorganisationer och fackförbund och medarbetare på företag där ledarskapsmodellen används.

 

Förväntat resultat

Studien förväntas ge ökad kunskap om hur algoritmiskt ledarskap påverkar arbetsmiljö, hälsa och välbefinnande. Resultaten väntas kunna ligga till grund för rekommendationer för hur denna ledarskapsmodell kan införas på ett sätt som främjar en god social och organisatorisk arbetsmiljö.