FHVmetodik.se - en preventiv resurs för hela arbetsmarknaden

Sammanfattning

FHVmetodik.se – en preventiv resurs för hela arbetsmarknaden

Webbplatsen FHVmetodik.se togs fram av arbets- och miljömedicinavdelningarna på universiteten i Lund och Göteborg i samarbete med företagshälsovården, i avsikt att stärka företagshälsovårdens roll i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. FHVmetodik.se används idag främst av företagshälsovården. I projektet utvecklar man webbplatsen så att fler kan ta del av dess innehåll.

Projektledare Catarina Nordander
Organisation Lunds universitet
Ämnesområde Arbetsmiljömetodik
Tidsperiod 2021-07-01 - 2022-06-30
Beviljat totalbelopp 734 000 kr
Diarienummer 210114

Syfte

Projektets syfte är att utveckla innehåll och användbarhet på FHVmetodik.se så att även arbetsgivare, anställda och fackliga representanter kan ha nytta av webbplatsen.

 

Genomförande

Teknisk uppgradering av FHVmetodik.se, en uppdatering av innehållet och införande av fler verktyg för rehabilitering och arbetsmiljöarbete. I projektet ingår att se till att webbplatsen framöver kan drivas av landets sju arbets- och miljömedicinska kliniker i samarbete med företagshälsovården

 

Förväntat resultat

Projektet väntas öka användandet av FHVmetodik.se, vilket kan bidra till spridning av forskningsbaserade verktyg och metoder för arbetsmiljöarbete.