Systematiska kunskapsöversikter inom arbetsmiljöområdet 2022 - 2024

Sammanfattning

Systematiska kunskapsöversikter inom arbetsmiljöområdet 2022–2024

Afa Försäkring finansierar översikter som samlar kunskap i olika ämnen inom arbetsmiljöområdet. Kunskapsöversikterna ingår i den vetenskapliga skriftserien Arbete och hälsa som ges ut av Göteborgs universitet och finns fritt nedladdningsbara som PDF-dokument. Projektet kommer att ha en partssammansatt styrgrupp utsedd av Afa Försäkring.

Projektledare Kjell Torén
Organisation Göteborgs universitet
Ämnesområde Övrigt arbetsmiljö
Tidsperiod 2022-01-01 - 2024-12-31
Beviljat totalbelopp 4 791 000 kr
Diarienummer 210057

Syfte

Projektets syfte är att fortsätta det arbete som ursprungligen startade 2009 med att sammanställa kunskapsöversikter inom arbetsmiljöområdet. Uppdraget förlängs därmed med ytterligare tre år.

 

Förväntat resultat

Projektet väntas resultera i två kunskapsöversikter per år med start 2022.