Hälsobringande sjukvård - även för personalen. Populärvetenskaplig bok om bättre personalhälsa och bättre, effektivare vård

Sammanfattning

Hälsobringande sjukvård – även för personalen. Populärvetenskaplig bok om bättre personalhälsa och bättre, effektivare vård.

I projektet skriver man en populärvetenskaplig bok som presenterar resultaten av forskningsprojektet Bättre psykisk personalhälsa, patientsäkerhet och effektivitet i vården, och mindre personalomsättning bland sjuksköterskor.

 

Projektledare Marianne Törner
Organisation Göteborgs universitet
Ämnesområde Arbetsorganisation
Tidsperiod 2022-01-01 - 2022-07-15
Beviljat totalbelopp 373 000 kr
Diarienummer 210056

Syfte

Projektets syfte är att skriva en bok som kan vara ett stöd för personer som arbetar med utveckling i vården och kan bidra till att förbättra effektivitet, kvalitet, säkerhet och personalhälsa genom bättre arbetsförhållanden för vårdpersonalen. Anslaget är ett tilläggsanslag.

 

Genomförande

Sammanställning och publicering av en populärvetenskaplig bok om det av Afa Försäkring finansierade forskningsprojektet om bättre psykisk personalhälsa och effektivare vård.

 

Förväntat resultat

Resultaten av det tidigare forskningsprojektet visar preliminärt att ett arbetsklimat med upplevt organisatoriskt stöd (Perceived Organizational Support, POS) bidrar till minskad stress kopplad till yrkesetik, högre arbetstillfredsställelse, teameffektivitet och patientsäkerhet samt till lägre personalomsättning. Boken förväntas göra detta och övriga resultat av projektet tillgängliga för personer som arbetar med utveckling i vårdsektorn.