Tystnadskulturens logik. Grupprocesser, konstnärlig frihet och lärande i scenkonstbranschens förebyggande arbete efter #tystnadtagning

Sammanfattning

Tystnadskulturens logik. Grupprocesser, konstnärlig frihet och lärande i scenkonstbranschens förebyggande arbete mot sexuella trakasserier efter #tystnadtagning

2017 belyste de båda uppropen #tystnadtagning och #metoobackstage förekomsten av sexuella trakasserier i tv-, film- och teaterbranschen. En kommission pekade på en tystnadskultur som en av de främsta orsakerna till kränkningarna och följdes av informationsinsatser och nya rutiner för hantering av sexuella trakasserier. I projektet studerar man mekanismerna bakom tystnadskulturen och arbetsmiljöarbetet inom scenkonsten.

Projektledare Anna Lundberg
Organisation Linköpings universitet
Ämnesområde Psykosocial arbetsmiljö
Tidsperiod 2022-01-01 - 2024-12-31
Beviljat totalbelopp 3 881 000 kr
Diarienummer 200282

Syfte

Projektets syfte är att identifiera och analysera den tystnadskultur som anses vara en av orsakerna till sexuella trakasserier i scenkonstbranschen och undersöka hur den förhåller sig till det förebyggande sociala och organisatoriska arbetsmiljöarbetet.

 

Genomförande

Intervjuer kommer att göras med arbetstagare inom olika yrkeskategorier i branschen och med arbetsgivare. I projektet ingår att ta fram ett metodstöd för hantering av en arbetskultur där man tiger om missförhållanden.

 

Förväntat resultat

Studien förväntas öka kunskapen om vad tystnadskulturen i scenkonstbranschen innebär för arbetstagare och för arbetsmiljön. Kunskapen väntas göra det möjligt att förebygga och bättre hantera sexuella trakasserier. Det framtagna metodstödet väntas kunna bidra till att förebygga och hantera tystnadskultur.