(O)frivilligt distansarbete - hur påverkar det arbetshälsan?

Sammanfattning

Sverige är ett av de länder som har flest distansarbetare. Distansarbetet har ökat under coronapandemin. Tidigare studier av distansarbetare hälsa och välmående har handlat om frivilligt distansarbete. Det saknas kunskap om hur det påverkar att arbeta hemifrån när man inte valt det själv, som under coronapandemin. De tidigare studierna har bland annat visat att hemarbetet ger mer kontroll över arbetet men samtidigt gör det svårare att behålla gränsen mellan arbete och ledighet. Det har dock inte visat sig vara skadligt. Forskarna ska nu undersöka vad som gäller för påtvingat arbete i hemmet.

Projektledare Marina Heiden
Organisation Högskolan i Gävle
Ämnesområde Ergonomi och belastning
Tidsperiod 2020-10-01 - 2023-09-30
Beviljat totalbelopp 2 599 000 kr
Diarienummer 200244

Syfte

Projektet ska undersöka hur fysisk och psykisk belastning ser ut när man arbetar hemifrån utan att ha valt det själv. Forskarna ska jämföra egenvalt och påtvingat distansarbete när det gäller hälsa, välmående, arbetsmiljö, produktivitet och balans mellan arbete och fritid.

Genomförande

En enkät skickas ut till cirka 4.000 anställda i två organisationer som bett dem att arbeta hemifrån under pandemin. De får frågor om distansarbetet, hälsa, produktivitet, balans mellan arbete, privatliv med mera. För en del av de anställda genomförs mätningar av fysisk och psykisk belastning under fem arbetsdagar. Det görs bland annat med mätare som registrerar kroppsrörelser och hjärtfrekvens.

Resultat

Projektet leder till kunskap som kan användas till framtida rekommendationer om hur man bör utforma distansarbete. Särskilt när det gäller distansarbete som inte är frivilligt. De deltagande organisationerna får ta del av resultaten. Dessutom sprids de via fackförbund, sociala medier, tidningar, tidskrifter och vetenskapliga konferenser.