SARS-CoV-2 på ytor i sjukhusmiljö

Sammanfattning

Det finns för lite kunskap om huruvida coronaviruset finns på ytor och personalens skyddsutrustning, när de vårdar covid-patienter på sjukhus och tandläkarmottagningar. Man vet inte heller hur stor smittorisken är med virus på sådana ytor och skydd. Projektet försöker besvara dessa frågor. Forskargruppen undersöker samtidigt, i ett annat projekt, om coronaviruset smittar via luften på sjukhus.

Projektledare Erik Senneby
Organisation Lunds universitet
Ämnesområde Fysisk arbetsmiljö
Tidsperiod 2020-10-01 - 2021-10-01
Beviljat totalbelopp 250 000 kr
Diarienummer 200255

Syfte

Projektet ska undersöka om det finns virus på olika ytor, personalkläder, visir med mera på sjukhus och tandläkarmottagningar som vårdar patienter med covid. Forskarna ska också försöka ta reda på om sådant virus på ytor och skyddsutrustning är smittsamt.

Genomförande

Forskarna tar prov på olika ytor på en infektionsklinik, en medicinklinik, en intensivvårdsavdelning och en tandläkarmottagning som har patienter med covid. Proven tas med en särskild pinne och speciell utrustning för transport till labb med de känsliga proverna. Där undersöks förekomsten av virus-arvsmassa. Dessutom odlar forskarna på insamlat virus för att se om det är smittsamt och samlar in uppgifter från patientjournaler.

Resultat

Studien ger svar på vilka ytor, kläder och skyddsutrustning det finns virus (på sjukhus och tandläkarmottagningar). Det kan ge bättre rekommendationer och hygienrutiner för minskad smitta. Riskbedömningar av personalens arbetsmiljö kan också bli bättre med kunskaperna som projektet tar fram. Resultaten sprids via utbildningar, tidningar, vetenskapliga tidskrifter med mera.