Covid-19-pandemins konsekvenser för bussförare i lokal-och regional kollektivtrafik

Sammanfattning

Busschaufförer möter många människor på nära håll och löper stor risk att både bli smittade och smitta andra. Det behövs forskning om hur de och deras arbete påverkats av pandemin, vilka åtgärder för dem som är viktigast och vilken effekt olika åtgärder har. Forskarna bakom projektet undersöker hur virussmittan påverkat busschaufförer och hur man kan skydda dem mot smitta och att smitta andra.

Projektledare Anna Sjörs Dahlman
Organisation Västra Götalandsregionen
Ämnesområde Psykosocial arbetsmiljö
Tidsperiod 2020-08-01 - 2023-07-31
Beviljat totalbelopp 3 203 000 kr
Diarienummer 200225

Syfte

Studien ska undersöka hur busschaufförer arbetsliv, arbetsmiljö och hälsa påverkats av coronapandemin. För att få en bred bild av hur det ser ut ska forskarna även ta in erfarenheter från operatörer och beställare.

Genomförande

Forskarna skickar ut en webbenkät samt intervjuar busschaufförer, beställare och operatörer. Dessutom testar de busschaufförer för att se om de har eller har haft coronaviruset. Forskarna kan då se om bussförare blir smittade oftare än andra. Webbenkäter skickas ut till busschaufförer runt om i landet vid tre tillfällen. De innehåller frågor om hälsa, oro, påverkan på arbetssituationen med mera. Företrädare för operatörer och beställare av kollektivtrafik får också svara på enkätfrågor.

Resultat

Projektet ger kunskaper som är värdefulla i framtida kriser då kollektivtrafiken står inför nya utmaningar. Resultaten kan användas för att ta fram rekommendationer och riktlinjer för kollektivtrafiken. De sprids till deltagare samt via konferenser, workshops och artiklar i tidskrifter.