Arbetstider och återhämtning under Covid 19 pandemin: Går det att skapa hållbara arbetsvillkor inom sjukvården under extrema arbetsförhållanden?

Sammanfattning

Sjukvården har stått inför stora utmaningar när det gäller exempelvis rimliga arbetstider under coronapandemin. Samtidigt har det uppstått en vårdskuld med exempelvis uppskjutna operationer som man behöver ta tag i. Projektet undersöker hur arbetstidsförläggningen och vårdpersonalens möjligheter till återhämtning har påverkats av pandemin.

Projektledare Anna Dahlgren
Organisation Karolinska Institutet
Ämnesområde Arbetsorganisation
Tidsperiod 2020-08-01 - 2023-07-31
Beviljat totalbelopp 3 986 000 kr
Diarienummer 200204

Syfte

Projektet ska undersöka hur arbetstider och återhämtning för vårdpersonal har påverkats av coronapandemin. Dessutom ska projektgruppen ge förslag på hur man kan stötta verksamheter till att ha rimliga arbetstider och ge medarbetarna möjlighet till återhämtning under kriser, både personligen och i organisationen.

Genomförande

Projektet genomförs i nära samarbete med verksamheterna. Forskarna använder arbetstidsdata och enkäter för att undersöka hur arbetstider och möjligheter till återhämtning påverkats av pandemin. Forskarna ska också undersöka hur pandemiarbetet påverkat personalens hälsa, trötthet och arbetsförmåga. Först intervjuas chefer, assistenter och vårdpersonal. Dessutom skickar forskarna ut en enkät till personalen på de sjukhusavdelningar som deltar i studien om sömn, stress, utmattning med mera.

Resultat

Projektet ökar kunskapen om hur arbetstider och återhämtning fungerar för vårdanställda under coronapandemin. Kunskaperna kan förbättra hanteringen av arbetstider och ge bättre återhämtning när det är hög belastning i vården. Resultaten publiceras på projektets hemsida och i vetenskapliga tidskrifter. Dessutom presenteras de på mässor och konferenser.