Vilka kombinationer av skiftschemakarakteristika är värst och vilka är mest attraktiva? Påverkar yrke eller kön?

Sammanfattning

Skiftarbete kan ge hälsoproblem samt påverka arbetsprestationen och viljan att stanna kvar på arbetsplatsen. Men vad skiftarbetare själva anser är ett bra schema är oklart. Projektet undersöker hur olika skiftscheman bedöms av anställda samt vilka schematyper som hänger ihop med ohälsa och olyckor.

Projektledare Göran Kecklund
Organisation Stockholms universitet
Ämnesområde Arbetsorganisation
Tidsperiod 2020-02-01 - 2022-06-30
Beviljat totalbelopp 2 639 000 kr
Diarienummer 190241

Syfte

Projektet ska undersöka hur vanligt det är med skift som inte anses attraktiva samt hur traditionella skifttyper bedöms av anställda och påverkar deras hälsa. Forskarna ska också ta reda på vilka skifttyper som anses vara mest attraktiva respektive belastande samt vilken roll kön, yrke, stress och arbetsbelastning spelar.

Genomförande

Projektet använder information som samlats in av Statistiska Centralbyrån i samband med deras arbetskraftsundersökningar, AKU. Data från AKU om arbetstider, trötthet, sömn, kön, ålder, yrke med mera bearbetas med statistiska metoder.

Resultat

Resultaten från projektet om vilka scheman som är belastande och vilka som anses vara oattraktiva kan bland annat användas av arbetsgivare för att skapa mer uppskattade arbetsscheman. För skiftarbetare själva är det också viktigt att vet vilka schematyper som är hälsosamma och vilka som inte är det. Resultaten sprids via vetenskapliga tidskrifter, forskarnätverk, media, arbetsivarorganisationer och fackförbund.