Nya prismatiska förstoringsglasögon för att minska kirurgers nackbelastning

Sammanfattning

Kirurger arbetar ofta i framåtböjd ställning vilket belastar nacken. Idag finns så kallade prismatiska luppar som bryter synfältet så att man inte behöver böja sig framåt lika mycket för att se bra. Projektet låter medicinstudenter och erfarna kirurger testa dessa glasögon när de tränar på att operera. Om resultaten blir positiva kan kirurger börja använda sådana glasögon under verkliga operationer, vilket kan minska deras nackbesvär.

Projektledare Mikael Forsman
Organisation Karolinska Institutet
Ämnesområde Ergonomi och belastning
Tidsperiod 2020-02-01 - 2023-01-30
Beviljat totalbelopp 2 327 000 kr
Diarienummer 190291

Syfte

Projektet ska testa och utvärdera prismatiska förstoringsglasögon för kirurger när det gäller användbarhet, ergonomi och produktivitet.

Genomförande

30 medicinstudenter som inte har vanliga glasögon fyller i en enkät om bland annat smärta. De får individuellt utprovade prismatiska glasögon som de har när de tränar på att operera. Under kirurgiträningen bär de sensorer som mäter bland annat belastning och huvudrörelser när de utför vanliga kirurgiuppgifter som att skära och sy. De besvarar enkäter efter varje träningstillfälle. Dessutom utför ett tiotal erfarna kirurger samma övningar med och utan prismatiska förstoringsglasögon. Träningstillfällen med och utan prismatiska förstoringsglasögon jämförs också. Materialet analyseras med statistiska metoder.

Resultat

Projektet undersöker hur användbara prismatiska förstoringsglasögon är för kirurger och hur det påverkar smärta i nacke och skuldror hos dem. Om försöket blir positivt kan studien bidra till att kirurger börjar använda sådana glasögon under arbetet, vilket kan minska smärta och besvär hos dem. Resultaten sprids via vetenskapliga konferenser, vetenskapliga tidskrifter, facktidskrifter och webbsidor.