Perceptionsbaserad planering av de akustiska förhållandena i kontorslandskap med hjälp av en virtuell miljö

Sammanfattning

Sammanfattning

Störande ljud i öppna kontorslandskap är negativa för välmående och hälsa. Projektet undersöker med hjälp av en konstgjord miljö hur man kan motverka störande ljud i sådana kontorsmiljöer.

Projektledare Wolfgang Kropp
Organisation Chalmers Tekniska Högskola
Ämnesområde Fysisk arbetsmiljö
Tidsperiod 2020-09-15 - 2023-09-14
Beviljat totalbelopp 3 400 000 kr
Diarienummer 190278

Syfte

Projektet ska ta fram designlösningar för bra ljudmiljö i öppna kontorslandskap. Målet är att gynna effektivitet, hälsa och välmående.

 

Genomförande

Projektgruppen skapar en virtuell miljö där olika metoder för att kontrollera ljudmiljön i öppna kontorslandskap testas. Därefter tar de fram olika förslag på designlösningar. Det kan till exempel handla om hur kontoret är utformat, absorbenter som fångar upp ljud och egenskaper hos olika ytor. De testas i den virtuella miljö som skapats. En referensgrupp med arkitekter, formgivare och akustiken knyts till projektet. Resultaten samlas i en internetportal där verktyg, ljud, exempel på hur man kan göra med mera finns tillgängligt.

 

Resultat

Projektet tar fram metoder för att utforma öppna kontorsmiljöer med rätt ljudegenskaper. Dessutom ger det allmänna kunskaper inom ämnet. Resultaten sprids via vetenskapliga tidskrifter och konferenser. De sprids även genom förslag på tekniska riktlinjer, nätverk och den webbplats som skapas av projektet.