Implementering av digital primärvård - arbetsmiljöaspekter på digitala vårdmöten med läkare

Sammanfattning

Det har blivit vanligare att patienter träffar läkare via mobil, surfplatta eller dator. Det kan göra det lättare för patienterna att träffa läkaren och kan minska läkarnas arbetsbelastning. Projekten undersöker hur läkarnas arbetsmiljö påverkas av att mötena med patienterna är digitala. Det blir till exempel möjligt för läkarna att arbeta på distans när de träffar patienterna via en skärm, vilket bland kan leda till att gränsen mellan arbete och fritid suddas ut.

Projektledare Per Nilsen
Organisation Linköpings universitet
Ämnesområde Arbetsorganisation
Tidsperiod 2020-01-15 - 2023-01-15
Beviljat totalbelopp 3 400 000 kr
Diarienummer 190141

Syfte

Projektet ska undersöka hur läkare upplever digitala vårdmöten när det gäller stress, balans mellan arbete och fritid, fördelar för patienterna med mera. Forskarna ska också jämföra hur läkare som arbetar digitalt respektive traditionellt upplever sin arbetssituation. De ska också undersöka vilken roll ålder, kön, erfarenhet med mera spelar för den upplevelsen.

Genomförande

Forskarna intervjuar läkare som arbetar med digitala patientmöten, såväl från regioner som från privata aktörer. Dessutom besvarar ett slumpvis urval på cirka 400 läkare från dessa regioner och företag en enkät med mätinstrument för bland annat stress, ansträngning-belöning, balans mellan arbete och fritid, arbetstillfredsställelse och ovidkommande arbetsuppgifter. Data samlas också in om kön, ålder, antal år i yrket, hur mycket man arbetar med digitala vårdmöten och så vidare.

Resultat

Projektet ger kunskap om hur digitala vårdmöten påverkar läkares arbetsmiljö. Studien ger också svar på varför läkare vill arbeta på det sättet och hur det är kopplat till distansarbete samt balans mellan arbete och fritid. Resultaten sprids via vetenskapliga tidskrifter, undervisning på läkarprogrammet, yrkesorganisationer en särskild hemsida för projektet med mera.