Livmodercancer: progression från benignt tillstånd till cancer. Molekylära markörer för diagnostik av och screening för livmoderscancer

Sammanfattning

Cancer är den tredje största orsaken till långa sjukskrivningar. Allt fler överlever, men det kan vara svårt att återgå till arbete. Forskningsprojektet har undersökt de gener som orsakar livmodercancer och påverkar tumörens tillväxt och spridning. Resultaten är till nytta inte minst för dem som har genetiskt högre risk att drabbas av denna tumörtyp, där risken kan påverkas genom kontrollprogram och förebyggande operationer. De kan också bli till nytta för dem som drabbas av andra cancertyper.
 

Projektledare Miriam Mints
Organisation Karolinska Institutet
Ämnesområde Tumörsjukdomar
Tidsperiod 2011-01-01 - 2014-12-31
Beviljat totalbelopp 2 824 146 kr
Diarienummer 100069

Syfte

Projektet skulle söka efter så kallade molekylära markörer som kan användas för diagnostik, behandling och screening av livmodercancer. En biobank för forskning skulle byggas upp för att kartlägga ärftligheten och utvärdera det kontroll-/preventionsprogram som används idag.

Genomförande

Studien undersökte de förändringar i gener samt proteiner och andra faktorer som styr tillväxten vid livmodercancer. Motsvarande kartläggningar har tidigare gjorts för bröst-, prostata- och tjocktarmscancer. Material till biobanken samlades in från 900 patienter. Biobanken innehåller blodprov, vävnadsprov samt uppgifter om familjehistoria, BMI, fysisk aktivitet med mera.

Resultat

Forskarna såg bland annat en ökad risk för livmodercancer hos nära släktingar till kvinnor som insjuknat. Kvinnor med ärftlig risk (en viss genmutation) kan därmed få vägledning och lämpliga kontroller. Studien visar också att ett gynekologiskt kontrollprogram för dem minskar risken att insjukna betydligt. Vissa resultat från studien kan göra nuvarande behandling mer individualiserad och därmed effektivare. Resultaten sprids via vetenskapliga tidskrifter och konferenser.