Mätmetodik, bedömning och åtgärder av högfrekventa vibrationer för minskade vibrationsskador

Sammanfattning

Vibrerande verktyg och maskiner som man håller i händerna, till exempel mutterdragare, kan ge kroniska vibrationsskador. Därför är det viktigt att välja maskiner och verktyg som vibrerar så lite som möjligt. Projektet tar fram enkla metoder för att mäta vibrationer. Sådana metoder gör det lättare att hitta säkrare maskiner och blir en drivkraft för tillverkare och arbetsmiljöansvariga att ta fram åtgärder.

Projektledare Hans Lindell
Organisation RISE IVF AB
Ämnesområde Fysisk arbetsmiljö
Tidsperiod 2018-09-01 - 2021-09-01
Beviljat totalbelopp 3 199 000 kr
Diarienummer 180109

Syfte

Vibrationsskador är den vanligaste godkända arbetssjukdomen. Projektets mål är att minska sådana skador genom att ta fram enkla sätt att mäta högfrekventa vibrationer. Mätmöjligheter gör det enklare att köpa in och välja maskiner som vibrerar så lite som möjligt.

Genomförande

Med en så kallad accelerometer är det möjligt att mäta högfrekventa vibrationer. Projektet tar fram en särskild utrustning för att göra detta. I en andra del av projektet undersöks sambandet mellan vibrationer, den tid man utsätts för dem och vibrationsskador. Det görs för att ta reda på vilken mängd vibrationer som är skadliga. Slutligen testas skyddsutrustning mot vibrationer, som särskilda handskar och vibrationsdämpande handtag.

Resultat

Långsiktigt väntas projektet medföra att färre drabbas av vibrationsskador. Forskarna tar fram metoder för att mäta och klassa vibrationer. De tar också reda på hur effektiv vibrationsdämpande utrustning är. Resultaten kan också medverka till nya gränsvärden för vibrationer. De sprids via vetenskapliga artiklar, fackpress, konferenser, seminarier och forskarnas egna kontaktnät.