Smarta kläder för kostnadseffektiva valida riskbedömningar och direkt ergonomisk feedback

Sammanfattning

För att förebygga besvär och sjukskrivning på grund av fysisk belastning behövs bra riskbedömningar. De riskbedömningar som görs är ofta resurskrävande och inte alltid tillförlitliga. Ett mätsystem med känsliga sensorer i en t-shirt och en handske kan mäta arbetsställningar och rörelser hos anställda. Systemet kan kopplas till dator för analys och även ge direkt återkoppling till användare genom vibrationer. Projektet tar reda på om det systemet ger bättre och billigare riskbedömningar genom att testa det på yrkesgrupper som har problem med belastning och sjukfrånvaro.

Projektledare Mikael Forsman
Organisation Karolinska Institutet
Ämnesområde Ergonomi och belastning
Tidsperiod 2019-01-01 - 2022-12-31
Beviljat totalbelopp 4 140 000 kr
Diarienummer 180098

Syfte

Projektet ska ge praktiker och arbetsgivare bättre möjligheter till enkla, säkra och billiga riskbedömningar. Dessutom vill forskarna ge anställda en möjlighet till träning för säkrare arbetsteknik. För att göra detta testas ett nytt helautomatiskt riskbedömningssystem som även kan ge varningar i form av vibrationer till användarna.

Genomförande

Forskarna börjar med att testa systemet i labb och se om de kan förbättra det och göra det mer tillförlitligt. De prövar på kassapersonal om metoden med återkoppling i form av vibrationer ger dem en säkrare arbetsteknik. Systemets effektivitet och tillförlitlighet jämförs också med traditionella bedömningar av ergonomer vid arbetsstationer i fordonsindustrin.

Resultat

Studien ger besked om huruvida direktåterkoppling i form av vibrationer ger bättre arbetsteknik. Det kan i så fall betyda minskade sjukskrivningar och färre besvär på grund av belastningsskador. Studien ger också besked om det system som testas är mer tillförlitligt än traditionell riskbedömning av belastning. I så fall kan riskbedömningarna bli bättre. Projektet väntas även leda till förbättringar av det system som testas. Resultaten sprids via möten med praktiker, utbildningar, nyhetsbrev, vetenskapliga artiklar med mera.