Betydelsen av psykosociala förhållanden i arbetsmiljön för fysisk belastning, smärta och sjukfrånvaro i äldreomsorgen

Sammanfattning

Närmare var tredje långtidssjukskriven inom äldreomsorgen är sjukskriven på grund av värk i muskler och leder. För att förebygga sådana besvär behöver vi veta mer om hur psykosocial och fysisk arbetsmiljö samverkar. Projektet undersöker vilka psykosociala faktorer inom äldreomsorgen som hänger ihop med besvär från muskler och leder och tar fram rekommendationer utifrån den kunskapen.

Projektledare David Hallman
Organisation Högskolan i Gävle
Ämnesområde Ergonomi och belastning
Tidsperiod 2018-09-01 - 2021-09-01
Beviljat totalbelopp 2 902 000 kr
Diarienummer 180076

Syfte

Projekter ska ta fram rekommendationer om vilka psykosociala faktorer i organisationen som man bör ta hänsyn till för att förebygga besvär från muskler och leder. Målet är färre långtidssjukskrivningar på grund av värk inom äldreomsorgen.

Genomförande

Projektet använder data från en dansk studie som pågick mellan 2013 och 2016 (DOSES) med 550 medarbetare på 20 arbetsplatser inom äldreomsorgen, inklusive chefer och avdelningschefer. Den studien tog fram information om psykosociala faktorer på arbetsplatserna, gjorde tekniska mätningar av bland annat arbetsställningar och följde upp sjukfrånvaro som berodde på smärta. Forskarna analyserar materialet från DOSES med hjälp av statistiska metoder.

Resultat

Projektet ger kunskap om hur den psykosociala arbetsmiljön påverkar användning av hjälpmedel, fysisk belastning och värk hos anställda i äldreomsorgen. Forskarna tar också fram rekommendationer för arbetsmiljöåtgärder som kan leda till att färre äldreomsorgsanställda får värk. Resultaten sprids via sociala medier, webben, tidskrifter, konferenser och vetenskaplig publicering.