Följeforskning - Jobba säkert inom Livsmedelsindustrin

Sammanfattning

Projektet är ett sidoprojekt till en större studie som heter Jobba säkert inom livsmedelsindustrin och som handlar om att förbättra säkerheten inom slakt- och styckningsindustrin. Målet är att stärka det projektet och allmänt få en ökad förståelse för hur man bäst kan införa åtgärder för bättre arbetsmiljö.

Projektledare Johan Karltun
Organisation Tekniska Högskolan i Jönköping
Ämnesområde Fysisk arbetsmiljö
Tidsperiod 2018-01-01 - 2020-12-31
Beviljat totalbelopp 340 000 kr
Diarienummer 170270

Syfte

Forskarna ska följa arbetet inom huvudprojektet. Målet är att stödja det projektet genom löpande utvärdering och utökat lärande för dem som arbetar inom det.

Genomförande

Forskarna följer projektet Jobba säkert inom livsmedelsindustrin från början till slut. De gör det med hjälp av enkäter, intervjuer och observationer i samband med projektets aktiviteter, till exempel när projektdeltagarna har möten och seminarier. De studerar framför allt hur projektet leds och dess strategiska utveckling. Resultaten dokumenteras och sprids till projektdeltagarna och senare även via andra kanaler.

Resultat

Projektet som följs kommer troligtvis att få bättre resultat genom snabb återkoppling som gör att medverkande kan styra det åt rätt håll medan det pågår. Studien ger också en bättre förståelse av hur projekt som inför åtgärder, så kallade interventionsprojekt, kan bli mer effektiva. Resultaten sprids löpande till projektets ledning och aktörer, samt under ett slutseminarium och med en slutrapport. Resultaten sprids också via vetenskaplig publicering och konferenser.