Utveckling av metoder för förbättrad diagnostik och behandlingsutvärdering för personer med ländryggsmärta

Sammanfattning

Kronisk ländryggssmärta orsakar mycket lidande, långa sjukskrivningar och innebär en stor kostnad för samhället. En vanlig orsak är att de så kallade diskarna i ryggraden åldras och slits. Men det finns ingen bra metod för att ta reda på vilka diskar som åldras normalt och vilka som orsakar smärta. Forskargruppen utvecklar och testar en metod för det. Metoden kan användas för att ta reda på varifrån smärtan kommer och vilken behandling som är effektiv. Det kan göra behandlingen av ländryggssmärta mer effektiv.

Projektledare Helena Brisby
Organisation Göteborgs universitet
Ämnesområde Kronisk smärta
Tidsperiod 2018-05-01 - 2021-04-30
Beviljat totalbelopp 4 500 000 kr
Diarienummer 170284

Syfte

Projektet ska utveckla en metod för att, med hjälp av bilder, ta reda på vilka ryggdiskar som orsakar smärta. Målet är ett verktyg som förbättrar diagnos, behandling och förebyggande åtgärder vid värk i nedre delen av ryggen.

Genomförande

Projektgruppen har tidigare undersökt om så kallad magnetresonanskamera, MR, vid så kallat belastat och obelastat ryggläge, kan användas som diagnosmetod. De första försöken tydde på det. Nu testar projektet metoden på ett stort antal personer och jämför med friska försökspersoner. På ett mindre antal personer med ryggont jämför forskarna också deras smärta med bilder av smärtreaktioner i deras hjärnor. Dessutom undersöker forskarna, med MR och analys av bilder, hur olika typer av träning påverkar ryggdiskarna. Det som jämförs där är promenader, jogging, ett så kallat bålstabiliserande program och ingen träning alls.

Resultat

Projektet väntas resultera i en ny metod för diagnostik av ryggdiskar med hjälp av MR-kamera och bildanalys. Metoden kan användas för att avgöra exempelvis om en patient bör opereras, var i så fall, och vilken typ av träning som är bäst. Projektet tar också fram mer allmänna kunskaper om hur träning påverkar ryggdiskarna och vad som händer i ryggen hos dem som får kronisk ländryggssmärta. Resultaten sprids bland annat via vetenskapliga konferenser och tidskrifter.