In-ear-monitorering - en hörselsäker lösning för framtidens musicerande?

Sammanfattning

Musiker och ibland även vanliga musiklyssnare kan drabbas av hörselnedsättningar och tinnitus. En lösning för att undvika högt ljud från högtalare under konserter och ändå lyssna obehindrat på musiken är hörlurar som sätts in i hörselgången, så kallad in-ear-monitorering, som stänger ute annat ljud och där man själv kan bestämma volymen. Men många lyssnar på för hög volym även i dem. Forskarna tar fram och sprider information om hur sådana hörlurar kan användas på ett säkert sätt.

Projektledare Arne Nykänen
Organisation Luleå tekniska universitet
Ämnesområde Fysisk arbetsmiljö
Tidsperiod 2019-01-01 - 2022-12-31
Beviljat totalbelopp 3 196 000 kr
Diarienummer 170198

Syfte

Projektet ska kartlägga musikers lyssningsvanor, utveckla metoder för säkrare musicerande och ta fram utbildningsmaterial om detta.

Genomförande

Projektet drivs vid Luleå tekniska universitet i samarbete mellan forskningsämnena teknisk akustik, ljudteknik och musikalisk gestaltning. Forskarna samarbetar även med musiklärare vid musikhögskolan i Piteå. De kartlägger vilka ljudnivåer som väljs av musiker vi in-ear-lyssning under konserter och mäter ljudnivåer under spelningarna. Experiment genomförs i ljudlabb och vid soundcheck inför konserter. Resultaten diskuteras med professionella i musikbranschen under workshops. Därefter sprids de, bland annat via en ny kurs i in-ear-monitorering vid Luleå tekniska universitet.

Resultat

Projektet tar fram kunskap om hur in-ear-monitorer kan användas säkert och med bibehållen musikalisk kvalitet. Rekommendationer och riktlinjer sammanställs i ett särskilt utbildningsmaterial. Dessutom sprids resultaten via vetenskaplig publicering, konferenser och en workshop.