Behandling av bäckensmärta hos kvinnor

Sammanfattning

Svåra menssmärtor och smärtsam endometrios, det vill säga att livmoderslemhinnan växer utanför livmodern, är vanligt. Många behandlas med starka smärtstillande läkemedel som kan vara beroendeframkallande. Därför behövs nya, alternativa och mindre skadliga behandlingar. Projektet testar hormonet melatonin som behandling mot sådana smärtor.

Projektledare Lena Marions
Organisation Karolinska Institutet
Ämnesområde Kronisk smärta
Tidsperiod 2018-08-01 - 2021-06-30
Beviljat totalbelopp 700 000 kr
Diarienummer 170157

Syfte

Projektets mål är att hitta en effektiv och säker metod för att lindra smärta hos kvinnor med endometrios och mensvärk.

Genomförande

I två delstudier jämför forskarna melatonin mot smärta med ett verkningslöst placebopreparat. I den första delstudien ingår 26 kvinnor med svår mensvärk där hälften får melatonin och hälften det verkningslösa medlet under två månader. Efter två månader byter de med varandra och får det andra preparatet i ytterligare två månader. Utvärderingen sker med hjälp av frågeformulär och dagböcker där kvinnorna noterar smärtor, blödningar med mera. Den andra delen av studien gör motsvarande undersökning på 20 slumpvis utvalda kvinnor med endometrios. Här används även bland annat frågeformulär med frågor om livskvalitet.

Resultat

Tidigare studier har visat lovande resultat när det gäller melatonin mot endometriossmärta. Mycket talar för att det även kan fungera vid mensvärk. Förhoppningsvis visar studien att melatonin förbättrar livskvaliteten och minskar sjukfrånvaron. Melatonin är billigt och har få biverkningar. Resultaten sprids via vetenskaplig publicering. Om de blir positiva sprids de även via vårdgivare.