Akrylater inom skönhetsbranschen: En kartläggning av arbetsmiljö och yrkesrelaterad ohälsa hos ögonfransstylister och nagelteknologer.

Sammanfattning

Vissa yrkesgrupper inom skönhetsbranschen jobbar med produkter som innehåller hälsofarliga ämnen utan att hantera dem på ett säkert sätt. Framför allt är allergiframkallande akrylater en risk. Forskarna undersöker eksem och luftvägsbesvär hos ögonfransstylister och nagelteknologer. Dessutom gör de luftmätningar när de behandlar kunder. Det är första gången som ohälsa och arbetsmiljö undersöks ordentligt i denna yrkesgrupp.

Projektledare Sara Gunnare
Organisation Karolinska Institutet
Ämnesområde Kemiska hälsorisker
Tidsperiod 2017-11-01 - 2022-01-31
Beviljat totalbelopp 2 878 000 kr
Diarienummer 170136

Syfte

Projekter ska undersöka arbetsmiljö och yrkesrelaterad ohälsa hos personer som arbetar inom skönhetsbranschen och hanterar akrylater i jobbet.

Genomförande

Akrylater används vid framställning av akrylatplast och kan ge upphov till astma och kontakteksem. Produkter som används vid nagelskulptering innehåller sådana ämnen. Det gör även lim för ögonfransar. I projektet ingår en enkät, exponeringsmätningar och framtagande av en arbetsmiljöutbildning på webben. Enkäten skickas ut till 300 ögonfransstylister och 300 nagelteknologer. Den innehåller frågor om luftvägsbesvär, hudbesvär, exponeringstid, skyddsutrustning med mera. Dessutom mäts luftens akrylatinnehåll vid ett tiotal salonger. Projektet tar fram en webbutbildning om hur man bör hantera akrylatprodukter i skönhetsbranschen. Den utvärderas med hjälp av en enkät och vidareutvecklas efter de svar som forskarna får in.

Resultat

Studien ger en bild av arbetsmiljö och ohälsa bland dem som arbetar inom skönhetsbranschen. Resultaten ger underlag för ytterligare studier och förebyggande arbete. Utöver vetenskaplig publicering sprids resultaten via den webbutbildning som tas fram, branschutbildningar, konferenser, branschorganisationer och sociala medier.