Kan man mäta vibrationsskador i blodet?

Sammanfattning

Vibrationsskador blir allt vanligare, men exakt vad som sker i kroppen när man får dem är oklart. De drabbade får ofta symptom från både blodkärl och nerver. Studien undersöker närmare vad som händer i kroppen när man drabbas av en vibrationsskada och försöker ta fram metoder för att med hjälp av blodprov avgöra om man fått en sådan skada.

Projektledare Catarina Nordander
Organisation Lunds universitet
Ämnesområde Fysisk arbetsmiljö
Tidsperiod 2017-11-01 - 2021-12-31
Beviljat totalbelopp 4 152 000 kr
Diarienummer 170124

Syfte

Forskarna bakom studien ska ta reda på vilka så kallade biomarkörer, i detta fall ämnen i blodet, som påverkas vid vibrationsskador på blodkärl respektive nerver. De ska också ta reda på om de biomarkörerna kan användas för att ställa diagnosen vibrationsskada.

Genomförande

Blodprov samlas in från 100 personer som söker hjälp för misstänkta vibrationsskador. Bland annat undersöks känseln i deltagarnas händer och symptom från deras blodkärl. Här tar forskarna hänsyn till sådant som rökning och förfrysningar. Patienterna delas därefter in i en grupp med nervsymptom, en med kärlsymptom och en grupp som har bäggedera. Dessa hjälpsökande jämförs med blodprov från 50 personer som utsatts för vibrationer utan att få skador och 50 personer som varken utsatts för vibrationer eller har symptom på vibrationsskador.

Resultat

Projektet ger mer kunskap om vad som sker i kroppen vid vibrationsskador. Forskarna hoppas också hitta markörer i blodet som tidigt kan visa om en person har sådana skador. Då kan det bli lättare att upptäcka och åtgärda dem innan de hinner bli omfattande. Resultaten sprids bland annat via vetenskapliga tidskrifter, konferenser och en rapport.