Belastningsbesvär hos hemodialyssjuksköterskor i Sverige och Danmark

Sammanfattning

Sjuksköterskor som arbetar med slangar och filter för dialysbehandling (blodrening för njursjuka) får ofta ont i händer och handleder. Forskarna bakom studien tror att det spelar en viktig roll vilka material sjuksköterskorna använder. Studien tar fram mer kunskap om belastning och belastningsbesvär hos dialyssjuksköterskor för att bättre kunna förebygga sådana problem.

Projektledare Eva Westergren
Organisation Högskolan i Gävle
Ämnesområde Ergonomi och belastning
Tidsperiod 2017-09-01 - 2020-08-30
Beviljat totalbelopp 678 000 kr
Diarienummer 170075

Syfte

Arbetet med att montera slangar och filter för dialys innebär handgrepp som kan ge smärtor. Det saknas forskning om belastningsbesvär för dialyssjuksköterskor. Studien ska ge kunskaper om deras belastning och belastningsbesvär.

Genomförande

Projektet genomförs i olika delar. Först görs en genomgång av tidigare forskning i form av en litteraturstudie, sedan delas en enkät ut till svenska och danska dialyssjuksköterskor. Olika formulär används för att mäta arbetsförmåga, besvär från muskler och leder, smärtor och belastningsergonomisk risk. Dessutom görs utökade studier på tio försökspersoner där forskarna med hjälp av så kallad elektromyografi mäter vilken vridkraft som behövs i hand och handled för att montera olika typer av engångsmaterial på dialysmaskiner.

Resultat

Tidigare studier har visat att cirka hälften av dialyssjuksköterskorna i Sverige och Danmark har ont i händer och handleder och att smärtorna förknippas med förberedelser av dialysmaskiner. Projektet ger information om hur omfattande besvären för dialyssjuksköterskor är. Det ger också kunskap om vilken roll engångsmaterial spelar och vilka material som kan innebära en risk för arbetsrelaterad ohälsa. Resultaten sprids via vetenskapliga tidskrifter, en populärvetenskaplig tidskrift samt konferenser.