Förenklade exponeringsbedömningar av vibrationer - ett viktigt verktyg i det systematiska arbetsmiljöarbetet?

Sammanfattning

Vibrationer från fordon och vibrerande verktyg kan ge skador på blodkärl och nerver. Projektet gör det lättare att riskbedöma vibrationer genom att ta fram en lättanvänd hemsida och en mobilapp. Tanken är att den som utsätts för vibrationer i arbetet själv ska kunna göra en bedömning med hjälp av de verktyg som projektet tar fram. Enklare riskbedömningar gör att färre drabbas av vibrationsskador.

Projektledare Hans Pettersson
Organisation Umeå universitet
Ämnesområde Fysisk arbetsmiljö
Tidsperiod 2018-08-01 - 2020-07-30
Beviljat totalbelopp 2 989 000 kr
Diarienummer 170065

Syfte

Det finns en svensk vibrationsdatabas med information om vibrationer från cirka 400 fordon och 2.700 verktyg. Om arbetstagare själva får möjlighet att föra förenklade vibrationsbedömningar så kan den förbättras betydligt. Projektet ska ta fram en app och hemsida som gör det möjligt. En förbättrad vibrationsdatabas ger bättre förebyggande arbete och därmed färre skador.

Genomförande

Projektet tar fram förslag på en mer användarvänlig hemsida för vibrationsdatabasen och en mobilapp för vibrationsmätning. Dessa utvärderas av skyddsombud, arbetsgivare med flera när det gäller främst användarvänlighet. Hemsidan och appen vidareutvecklas sedan utifrån synpunkterna. Totalt 90 företag bjuds in att delta i undersökningen. En del av dem är med på ett informationsmöte om verktygen och riskbedömningar, ytterligare andra är inte det. Då kan forskarna även se vilken roll information om appen och riskbedömningar spelar.

Resultat

Projektet kommer att leda till enklare sätt för vanliga arbetstagare att riskbedöma vibrationer. Därmed förbättras det förebyggande arbetet mot vibrationsskador. Studien visar också om appen och den nya hemsidan ger fler riskbedömningar. Projektet bidrar även till mer information och ökad medvetenhet om risker med vibrationer. Resultaten sprids via myndigheter, branschorganisationer, arbetsmedicinska kliniker, utbildningar och tidskrifter.