Hållbart arbetsliv för nattarbetande sjukvårdspersonal: En kvalitativ studie av arbetsmiljöfaktorer och möjligheten att kombinera arbete med privatliv

Sammanfattning

Många inom sjukvården arbetar på nätterna. Samtidigt är det ofta svårt för arbetsgivare att rekrytera och behålla nattpersonal. Arbete på nätterna kan också leda till ohälsa, problem i privatlivet och misstag i arbetet. Studien undersöker vad nattpersonal i vården behöver för att få god hälsa, motivation och engagemang. Målet är ett hållbart arbetsliv för nattarbetande inom sjukvården.

Projektledare Annika Lindahl Norberg
Organisation Karolinska Institutet
Ämnesområde Arbetsorganisation
Tidsperiod 2017-11-01 - 2021-09-30
Beviljat totalbelopp 2 229 000 kr
Diarienummer 170108

Syfte

Studien ska ta reda på vad som gör att personal inom vården får en negativ uppfattning om nattarbete. Med mer kunskaper om vad som ger ett hållbart arbetsliv för nattarbetande i vården kan insatser för deras hälsa, engagemang och motivation genomföras.

Genomförande

Studiegruppen utgörs av sjuksköterskor och barnmorskor som arbetar natt. De intervjuas kring hälsa, välbefinnande, arbetsmiljö, balans mellan arbete och privatliv med mera. Totalt genomförs 30-40 intervjuer med personer som har olika kön, tid i yrket, familjesituation och arbetsplats.

Resultat

Studien ökar kunskapen om vad som behövs för ett hållbart arbetsliv när det gäller nattarbete i vården. Kunskaperna är viktiga för såväl arbetsgivar- som arbetstagarorganisationer. Studien ger också kunskap om hur arbetsvillkor påverkar i traditionellt kvinnodominerade yrken. Resultaten sprids med nyhetsbrev, en rapport, till sjukvården med hjälp av den referensgrupp som knyts till projektet samt via vetenskapliga konferenser och artiklar.