Ned med olyckorna i byggindustrin! En bok för dig som vill veta hur man gör. Populärvetenskapligt om resultat från forskningsprogrammet SveDan

Sammanfattning

En tidigare forskningsstudie har jämfört arbetsolyckor i svensk och dansk byggindustri för att förstå varför det är fler olyckor i Danmark och därmed vad som kan minska riskerna. Det är dubbelt så många arbetsplatsolyckor i Danmark än i Sverige och 40 procent fler dödsolyckor i byggindustrin. Kunskaperna från undersökningen kan ge ett bättre förebyggande arbete, vilket kan leda till en tryggare byggindustri med färre svåra arbetsolyckor. Projektet sammanställer resultat från den studien i en bok som kan användas av alla som arbetar praktiskt mot olyckor i byggindustrin.

Projektledare Marianne Törner
Organisation Göteborgs universitet
Ämnesområde Branschprojekt
Tidsperiod 2017-07-01 - 2018-03-31
Beviljat totalbelopp 574 000 kr
Diarienummer 170050


Syfte

Boken ska göra resultat från studien - om regelverk, säkerhetstänkande med mera - tillgängliga för byggindustrin i arbetet mot svåra olyckor. Målet är en säkrare bransch.

Genomförande

Forskningsstudien, vars resultat görs lättillgängliga i detta projekt, var tvärvetenskaplig: psykologer, sociologer, antropologer och säkerhetsforskare undersökte myndighetsutövning, utbildningssystem, anställningsförhållanden, säkerhetsrelaterat ledarskap med mera i de bägge länderna. Boken kommer även att ta med resultat från en annan studie som forskarlaget genomfört kring organisationsklimat och säkerhet. Boken författas av flera forskare. Den ansvariga forskaren för den svenska delen av SweDan-studien är huvudförfattare. Boken ges ut av Göteborgs universitet och formges av en grafisk formgivare.

Resultat

Boken trycks i 500 exemplar och referensexemplar skickas till Arbetsmiljöverket, byggföretag, fackföreningar med flera. Boken delas även ut på konferenser och kan beställas från forskargruppen. Den läggs dessutom ut som pdf-fil på forskargruppen hemsida för gratis nedladdning. Boken kan också innebära att forskarna bjuds in att föreläsa för personer som arbetar med säkerhet på byggföretag. Spridningen av resultaten och kunskaperna bidrar till ett bättre olycksförebyggande arbete i byggindustrin.