Beteendeförändring genom designförändring - en studie om olyckor i sågverksindustrin

Sammanfattning

Det förekommer allvarliga arbetsplatsolyckor inom sågverks- och träindustrin. Studien undersöker allvarliga användningsfel inom branschen och vilken roll maskinerna spelar för att sådana fel begås. Kunskaperna kan ge säkrare maskiner och färre allvarliga olyckor vid sågverk.

Projektledare Carola Häggström
Organisation Sveriges lantbruksuniversitet
Ämnesområde Fysisk arbetsmiljö
Tidsperiod 2018-02-01 - 2020-12-30
Beviljat totalbelopp 1 093 000 kr
Diarienummer 170041

Syfte

Studien ska ta reda på vilka användningsfel av maskiner vid sågverk som är vanliga och farliga. Dessutom ska forskarna undersöka hur maskinernas utformning påverkar sådana fel och ge råd om maskiners konstruktion och utseende utifrån kunskaperna som de tar fram.

Genomförande

Forskarna går systematiskt igenom olyckor, maskiner och arbetsuppgifter. Forskarna ställer frågor om samspelet mellan dessa tre faktorer vid minst sju sågverk. Frågorna handlar till exempel om huruvida åtgärder kan utföras säkert och om de som arbetar vid maskinerna får tillräcklig information om hur de ska göra. Sågverken besöks av forskarna som intervjuar personer i ledande ställning. De som sköter maskinerna, de så kallade operatörerna, observeras i arbetet och intervjuas dessutom. Slutligen granskar forskarna olycksfallsrapporter och maskiner. Utifrån den samlade informationen tar de fram förslag på ändringar av maskiner och instruktioner som kan öka säkerheten.

Resultat

Projektet leder till designförslag för maskiner, förbättrade instruktioner och förslag på utbildningsinsatser som kan förbättra säkerheten för anställda vid sågverk. Det bidrar till att allvarliga olyckor minskar. Projektet ökar också den allmänna medvetenheten om vilken roll maskiner spelar för arbetsplatsolyckor. Resultaten sprids via medverkande sågverk och till maskintillverkare. Dessutom sprids de via en rapport och vetenskaplig publicering.